رمز های کانتر استریک

ازاد کردن کد sv_cheats 1

پرواز کردن noclipتوجه داشته باشید که حتما کد را باید ازاد کرده باشید

 

 

پریدن بلند

sv_gravity 800

 

کشتن دوست خود

mp_friendlyfire 100

کوچک کردن هدف

cl_crosshairscale 9000

 

 

با این کد می توان تعداد یار حریف را زیاد کرد

mp_limitteams 20 و mp_autoteambalance 0

 

 

شروع کردن از اول بازی

mp_restartgame 1

 

 

انتخاب کردن دوست

bot_add

کشتن دوست و دشمن

bot_kill

انتخاب کردن دوباره دوست

bot_kick

ایستادن دوست ودشمن

bot_zombie 100

 

 

استراحت کردن کامپیوتر

restart

ازعقب راه رفتن

back +

 

 

کد پول

impulse 101

cl_hidefrags 0

دیدن افراد

mp_fr(tab) 0

آسیب ندیدن دوستان

Mp_fo(tab) 0

نشنیدن صدای پا

graph 1+

هک دیوار

mp_f(tab) 2

قفل کردن نقشه

sv_maxspeed 3

سرعت بیشتر در دویدن

gl_sp(tab) 0

هد شات بهتر با اسنایپ

rate 25000

قدرت تیر

cl_dl(tab) 128

قدرت تیر

cl_rate 25000

قدرت تیر

interp 7

قطع شدن صدای خشاب و نور دور اسلحه

cl_lw 1

 

duck+

 

cl_lw 0

 

duck-